Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení
Aktuality
Časopis iROSKA 03 2018 a 04 2018
Pátek, 29 březen 2019
Jsme velmi rádi, že můžeme přinášet elektronickou podobu časopisu iROSKA.
Dodatečně jsou k dispozici čísla z druhého pololetí roku 2018. 
 
 
hlavička_0318.jpg
 
hlavička 04 2018.jpg
 
Časopis iRoska 02 2018
Sobota, 18 srpen 2018
Jsme velmi rádi, že můžeme přinášet elektronickou podobu časopisu iRoska.
Druhé letotošní číslo naleznete zde: iRoska_02_2018_ZDE
 
iroska_02_08_640.jpg
 
 
ČASOPIS iROSKA 01 2018
Pondělí, 09 duben 2018
Jsme velmi rádi, že i v roce 2018 můžeme přinášek elektronickou podobu časopisu iRoska.
První letotošní číslo naleznete zde: iRoska_01_2018_ZDE 
 
roska_1_2018.jpg
 
 
DOMOVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2018
Pondělí, 26 únor 2018
obrazek_final.jpg

Milí příznivci Domova sv. Josefa,

 

na světě je první letošní Domovský zpravodaj. Jeho hlavním posláním je opět poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují nemocné roztroušenou sklerózou, a také ukázat, že svět rozhodně není tak špatný, jak se může někdy zdát při shlédnutí večerních zpráv.

 

Přinášíme Vám čerstvé příběhy z Domova sv. Josefa, a že jich není málo. Dokázal Honza Dušek na svém elektrickém vozíku ujet 640 km do Santiaga de Compostela? • Podařilo se i přes tuhé mrazy dokončit bezbariérový chodník pro hendikepované podpořený vašimi štědrými dary? • Chcete si vyzkoušet, jaké to je cvičit s roztroušenou sklerózou? • Zajímá Vás, kdo se stal dárcem měsíce? • Nebo jste snad ještě neviděli nový Youtube kanál Domova? Dozvíte se v Domovském zpravodaji #zpravodajDSJ

 
 
 
Ergoterapie nám pomáhá
Středa, 24 únor 2016
V pondělí 22. 2. 2016 jsme se sešli na jednom z pravidelných setkání, jejichž cílem jsou ergoterapeutická cvičení, kde máme možnost procvičit si své motorické schopnosti, fantazii a dovednost.
Jako členové ROSKY Česká Lípa se takto, zpravidla v počtu 10-15 zájemců, setkáváme 1 krát za měsíc v Domu pečovatelské služby v Novém Boru. Ergoterapeutická cvičení jsou rovněž pravidelnou součástí programu našich rekondičních pobytů v Hejnicích.
Ergoterapie znamená obecně léčbu prací, jejímž smyslem je (v našem případě) pomoci nemocným s roztroušenou sklerózou zejména udržet si a případně rozvinout pracovní návyky a schopnosti ke koordinovanému pohybu.
Ergonomická cvičení zaměřujeme především na rozvoj jemné motoriky, koordinace, smyslového vnímání a zvýšení výkonnosti mozkových funkcí.
Tato cvičení pro nás dlouhodobě organizuje a připravuje jejich náplň paní Zofia Doškářová. Pod jejím vedením, někdy i ve spolupráci s dalšími členkami organizace, jsme se naučili např. plést výrobky z pedigu (košíky, misky, ozdobné opletení květináčů apod.), vyrábět různé dárkové a ozdobné předměty, přání apod. Přitom pochopitelně pracujeme s řadou různých materiálů a využíváme i různé techniky zpracování.
Na našem pondělním setkání jsme se zaměřili na výrobu dekorativních věnečků k Velikonocím. Kromě polystyrénového základu a ozdobné stuhy jsme ostatní prvky vlastnoručně vyrobili. Jako materiál pro zhotovení květinových doplňků jsme použili, budete se divit, především plata od vajec.
Z nich jsme nejprve vystříhali jednotlivé okvětní lístky, které jsme pak nabarvili a sestavili do jednotlivých květů a připojili, pomocí pájecí pistole, k věnečku.
Každý jsme dělali něco (vypadalo to u nás jako malá manufaktura) a tak lze říci, že jsme se všichni podíleli, každý svým dílem, na finálním výrobku. Protože nás nehonily žádné normy tak jsme mohli plně rozvinout naše výtvarné a estetické vlohy. Nakonec jsme byli všichni rádi, že se nám společné dílo podařilo. Výsledky naší práce jsme si pak pochválili, což samozřejmě zvedlo naši náladu a sebevědomí. Užili jsme si přitom i malý čajový dýchánek a o srandu nebylo také nouze. 
Nejzdařilejší z našich výtvorů věnujeme některým našim sponzorům jako malé poděkování za podporu našich aktivit.
Ostatně pohled na naše úsilí a výsledky naší práce dokládají i přiložené fotografie.


Ing. Pavel Březina

 
Pozvánka na MARS 2016
Středa, 24 únor 2016

pozvanka_na_mars_2016.jpg

pdf pozvanka_na_mars_2016 24/02/2016,12:28 459.78 Kb 

 
Navazující kurz pro pokročitelé cvičitele Rosky-listopad 2015
Pondělí, 21 prosinec 2015
V termínu od 8. do 10. Listopadu 2015 proběhl v Poděbradech další tentokrát navazující kurz pro cvičitele Rosky, kteří již absolvovali úvodní kurz v červnu nebo v říjnu. Školení opět probíhalo pod vedením fyzioterapeutů z RS centra Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.
Zúčastnili se cvičitelé z regionálních organizací Roska Brno, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kyjov, Ostrava, Pardubice, Praha, Uherské Hradiště a Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou v celkovém počtu 30 účastníků.
Tématem kurzu tentokrát bylo představení a vyzkoušení cvičení s různými pomůckami, které se dají s úspěchem využít nejen při rekondicích. Cvičili jsme s malým a velkým míčem, s gumami a s elastickými lany SM systému. Vyzkoušeli jsme si kruhový trénink v posilovně zaměřený na trénink svalů potřebných pro chůzi a také cvičení pro plosku nohy. V teoretické části byly probírány svaly tzv.“středu těla“, které jsou důležité pro správné držení těla, rovnováhu, ale i dobrou funkci pánevního dna a páteře. Nedílnou součástí byla také přednáška psychoterapeutky Renaty Malinové o sebevědomí.
Na závěr kurzu absolvovali účastníci praktické přezkoušení. Podle ohlasů zúčastněných i organizátorů měl kurz úspěch a vynasnažíme se proto i o jeho pokračování v roce 2016.
 
Fotografie naleznete v galerii.
 
Adventní rozjímání s Roskou 2015
Pondělí, 21 prosinec 2015
Je naší dlouholetou tradicí, že v adventním čase organizujeme setkání členů a přátel Rosky Česká Lípa. A tak jsme se opět po roce setkali, tentokrát v pondělí 14. prosince, v příjemném prostředí  Domu s pečovatelskou službou v Novém Boru.
 Na úvod našeho setkání přivítala naše předsedkyně paní Jaroslava Kudrnová vzácné, a právem mohu říci i stálé, hosty, kterými byli paní ing. Stanislava Silná (místostarostka Nového Boru), paní Bc. Jiřina Kubáňová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor) a pan Mgr. Daniel Nerad (ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor). Mezi nás zavítali i zástupci organizace Roska Liberec a přátelé z Jablonce nad Nisou.
Po té předsedkyně naší organizace krátce zhodnotila výsledky naší práce za tento rok a vyzdvihla zejména naše aktivity v podobě pravidelných cvičení, rekondičních pobytů, ergo a hypoterapie. Naše aktivity podporuje dlouhodobě řada sponzorů (mezi ně patří i město Nový Bor a Liberecký kraj), bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni aktivity v tomto rozsahu naplnit. Nepřímou podporou je i možnost využití prostor Domu s pečovatelskou službou pro naše schůzky a další aktivity.
Naši členové jsou proto vděčni za každou finanční i jinou pomoc.
Jménem města Nový Bor nás pozdravila paní místostarostka Ing. Silná, která vyzdvihla význam naší činnosti ve prospěch nemocných s roztroušenou sklerózou, stejně jako práci ostatních dobrovolnických organizací. Uvedla, že město hodlá i nadále naši smysluplnou činnost podporovat.
Krátce pohovořila o výsledcích rozhodujících investičních akcí, na kterých se finančně podílí město Nový Bor. V této souvislosti vyslovila omluvu občanům Nového Boru za určitá omezení spojená s rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikace v ulici B. Egermanna a seznámila nás i s vybranými investičními záměry města v příštím roce.
Paní Bc. Kubáňová nás seznámila s představou města o organizaci dotačních řízení v roce 2016. 
Pan ředitel Mgr. Nerad ocenil podporu města jím řízené organizaci, která umožňuje i významnou nepřímou pomoc a to nejen činnosti naší organizace.
Následovala zábavná část programu, na jehož úvodu vystoupili žáci a žákyně Základní umělecké školy v Novém Boru, kteří nám zahráli a zazpívali tradiční vánoční koledy. Nechyběla ani koleda „Půjdem spolu do Betléma“. Tímto navodili příjemnou vánoční atmosféru, kterou doprovázela adventní výzdoba sálu, vánoční cukroví a další dobroty vesměs z dílny členek naší organizace. V souvislosti s tím  musíme ocenit pomoc paní Marie Kulované, ředitelky ZUŠ, která takováto vystoupení v náš prospěch dlouhodobě umožňuje.
Rovněž i příběh o narození Ježíše v přednesu paní učitelky Jahodové a povídka od členky Rosky paní M. Hűbnerové, kterou presentovala paní Votrubová přispěly k předvánoční náladě.
Nechyběla ani obvyklá losovačka, kde nebylo o překvapení nouze. Předměty do tomboly dodaly členky naší organizace. V řadě případů se jednalo o výsledky jejich ruční práce. V této souvislosti nutno konstatovat, že byly zdařilé.
Na závěr našeho setkání proběhla volná zábava, při které jsme si ve skupinkách popovídali o tom co nám dobrého i zlého přinesl uplynulý rok a popřáli si něco štěstí, trochu pohody a samozřejmě i zdraví. Toto všechno a něco více přejeme našim příznivcům a donátorům.
 
Fotografie z akce naleznete v galerii. 

Ing. Pavel Březina

 
Členové Rosky opět v Království
Úterý, 11 srpen 2015
V sobotu 13. června se několik členů naší organizace Roska Česká Lípa zúčastnilo, letos již třetího setkání s koňmi na ranči Království u Šluknova. Tato setkání se stala již tradiční a nedílnou součástí našich aktivit.
Bez nadsázky můžeme říci, že jádro našich milovníků koní tvoří „sedm statečných“, kteří si nenechají příležitost jízdy na koních utéci, pokud se jim tato možnost naskytne.
Vedle našich členů se účastní i někteří rodinní příslušníci jako nezbytný doprovod. Já osobně jsem přivedl na toto setkání moji ženu, dceru a dvě vnučky, čímž jsem jim přiblížil jednu z našich zajímavých aktivit. Žena a vnučka Štěpánka si nakonec jízdu na koni též vyzkoušely. 
Z našich zkušeností můžeme konstatovat, že jízda na koni spojená s hipoterapií má pro náš organizmus (zvláště pak pro pacienty nemocné roztroušenou sklerózou) blahodárný vliv a to jak na naši psychiku tak i na kosterní a neurosvalovou soustavu. 
Setkání organizujeme pravidelně každý rok. Letošní sezónu jsme zahájili v dubnu a naše červnové setkání ukončilo 1. poločas s tím, že po prázdninách nás čekají další 3 lekce.
Můžeme říci, že postupně roste naše důvěra v koníky a rovněž se prohlubují kamarádské vztahy nejen mezi námi samotnými, ale i s pomocným a obslužným personálem ranče, bez jejichž aktivní pomoci (příprava koní, vedení, cviky apod.) bychom nebyli schopni jízdu absolvovat. 
Mnozí z nás si také časem oblíbili konkrétní koně. Konkrétně já jsem si oblíbil kobylku se jménem MAJA a mohu říci, že jsme si na sebe už zvykli. Také jsem se pokusil (pod přísným dohledem) ji sám přímo kočírovat. Myslím ale, že kobylka musela mít se mnou svatou trpělivost. No nic „trpělivost růže přináší“. Daleko lépe v tomto umění je na tom jistě Sofie Doškářová.
Závěrem posíláme všem našim příznivcům a sponzorům srdečný pozdrav z Království a děkujeme za jejich podporu. Těšíme se na další pokračování této aktivity. Pro ilustraci doplňujeme foto ze zahájení sezóny a zmíněného červnového setkání.
 
Fotografie z akce naleznete v galerii.

Ing. Pavel Březina 
 
Výstava rukodělných výrobků
Středa, 25 březen 2015

Dne 12.3.2015 se v novoborském divadle uskutečnilo oficiální zahájení  výstavy rukodělných výrobků seniorů z Novoborska.  Do této akce se zapojila i organizace Roska Česká Lípa sdružující zejména lidi s diagnózou roztroušená skleróza. V jedné z vitrín tak bylo možné si prohlédnout výrobky jejích členů, které byly vytvořeny v rámci pravidelných arteterapeutických setkání. Výstava se konala pod záštitou města Nový Bor. Akce se tak zúčastnilo hned několik předních zástupců města. Jmenovitě to byly např. místostarostka Ing.Stanislava Silná, či vedoucí odboru školství, kultury a sportu RNDr.Alena Forgáčová, které pomohly výstavu uvést. Hlavní slovo měla předsedkyně Svazu důchodců Hana Novotná, jakožto představitelka pořádající organizace. Účast na akci byla hojná. Pokud jste výstavu ještě neměli možnost shlédnout, můžete tak učinit do konce dubna.

Fotografie z akce naleznete v galerii.

Za Rosku Česká Lípa
Zofia Doškářová, místopředsedkyně 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 10 z 27