Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení
Aktuality
ROSKIÁDA 2021 - POZVÁNKA
Úterý, 27 červenec 2021


Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.

vás zve na


                        


4.

 

 

Roskiádu

  

sportovní hry pacientů s roztroušenou sklerózou
 

17. 9. – 19. 9. 2021

ve Sportovním centru Nymburk

  

Roskiáda_časový_program 

Roskiáda_propozice 

 
Časopis iRoska 03_2020
Úterý, 27 červenec 2021

Přinášíme odkaz na časopis iRoska

 ČASOPIS_ZDE

 
Volební schůze Rosky Česká Lípa
Neděle, 04 červenec 2021

 pondělí 16. června jsme se sešli, po více jak jeden a půl roce, kdy byla naše činnost  paralyzována v důsledku pandemie. Schůzka se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou v Novém Boru.

Místopředsedkyně Zofia Doškářová úvodem přivítala přítomné a uvedla, že nosným programem schůze bude volba nového výboru v důsledku vypršení mandátu. Omluvila nepřítomnost předsedkyně paní Jaroslavy Kudrnové, která, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu oznámila, že nehodlá svůj mandát obhajovat.

Paní místopředsedkyně ocenila dlouholeté zásluhy paní Kudrnové, která stála v čele naší organizace od jejího založení v roce 1992. Díky ní byly naše činnost a aktivity trvale na vysoké úrovni. Připraveno bylo poděkování formou kytice a diplomu, které jí byly předány po skončení schůze v jejím domově. Poděkovala za práci též paní Karle Jínové. Dále uvítala mezi námi nové členy paní Kubáňovou, paní Szittyayovou a pana Hlavinku.

Po té se ujala režie volby paní Karla Jínová. Nejprve podala zprávu o činnosti a aktivitách naší organizace od roku 2016 a zprávu o hospodaření za toto období. Dále navrhla členy návrhové a volební komise. Její zprávu a návrh plénum jednohlasně schválilo.

Následovala volba nového výboru s tím, že navrženi byli paní Zofia Doškářová, paní Karla Jínová, pan Ladislav Hlavinka a paní Jana Szittyayová. Navržené kandidáty pak plénum jednoznačně schválilo.  Tito pak zvolili ze svého středu novou předsedkyni,  paní Zofii Doškářovou. Přítomní byli dále seznámeni s dělbou práce a kompetencemi jednotlivých členů výboru.

 Přítomní vyjádřili novému výboru podporu a popřáli hodně štěstí a úspěchů v práci.

Závěrem ještě paní Jínová podala informace o zajištění dvou víkendových pobytů v Hejnicích v září a říjnu.


Paní Doškářová předala kytici a přání pevného zdraví paní Balášové u příležitosti jejích 80. let.

Pavel Březina 

 
Časopis iROSKA 03 2018 a 04 2018
Pátek, 29 březen 2019
Jsme velmi rádi, že můžeme přinášet elektronickou podobu časopisu iROSKA.
Dodatečně jsou k dispozici čísla z druhého pololetí roku 2018. 
 
 
hlavička_0318.jpg
 
hlavička 04 2018.jpg
 
Časopis iRoska 02 2018
Sobota, 18 srpen 2018
Jsme velmi rádi, že můžeme přinášet elektronickou podobu časopisu iRoska.
Druhé letotošní číslo naleznete zde: iRoska_02_2018_ZDE
 
iroska_02_08_640.jpg
 
 
ČASOPIS iROSKA 01 2018
Pondělí, 09 duben 2018
Jsme velmi rádi, že i v roce 2018 můžeme přinášek elektronickou podobu časopisu iRoska.
První letotošní číslo naleznete zde: iRoska_01_2018_ZDE 
 
roska_1_2018.jpg
 
 
DOMOVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2018
Pondělí, 26 únor 2018
obrazek_final.jpg

Milí příznivci Domova sv. Josefa,

 

na světě je první letošní Domovský zpravodaj. Jeho hlavním posláním je opět poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují nemocné roztroušenou sklerózou, a také ukázat, že svět rozhodně není tak špatný, jak se může někdy zdát při shlédnutí večerních zpráv.

 

Přinášíme Vám čerstvé příběhy z Domova sv. Josefa, a že jich není málo. Dokázal Honza Dušek na svém elektrickém vozíku ujet 640 km do Santiaga de Compostela? • Podařilo se i přes tuhé mrazy dokončit bezbariérový chodník pro hendikepované podpořený vašimi štědrými dary? • Chcete si vyzkoušet, jaké to je cvičit s roztroušenou sklerózou? • Zajímá Vás, kdo se stal dárcem měsíce? • Nebo jste snad ještě neviděli nový Youtube kanál Domova? Dozvíte se v Domovském zpravodaji #zpravodajDSJ

 
 
 
Ergoterapie nám pomáhá
Středa, 24 únor 2016
V pondělí 22. 2. 2016 jsme se sešli na jednom z pravidelných setkání, jejichž cílem jsou ergoterapeutická cvičení, kde máme možnost procvičit si své motorické schopnosti, fantazii a dovednost.
Jako členové ROSKY Česká Lípa se takto, zpravidla v počtu 10-15 zájemců, setkáváme 1 krát za měsíc v Domu pečovatelské služby v Novém Boru. Ergoterapeutická cvičení jsou rovněž pravidelnou součástí programu našich rekondičních pobytů v Hejnicích.
Ergoterapie znamená obecně léčbu prací, jejímž smyslem je (v našem případě) pomoci nemocným s roztroušenou sklerózou zejména udržet si a případně rozvinout pracovní návyky a schopnosti ke koordinovanému pohybu.
Ergonomická cvičení zaměřujeme především na rozvoj jemné motoriky, koordinace, smyslového vnímání a zvýšení výkonnosti mozkových funkcí.
Tato cvičení pro nás dlouhodobě organizuje a připravuje jejich náplň paní Zofia Doškářová. Pod jejím vedením, někdy i ve spolupráci s dalšími členkami organizace, jsme se naučili např. plést výrobky z pedigu (košíky, misky, ozdobné opletení květináčů apod.), vyrábět různé dárkové a ozdobné předměty, přání apod. Přitom pochopitelně pracujeme s řadou různých materiálů a využíváme i různé techniky zpracování.
Na našem pondělním setkání jsme se zaměřili na výrobu dekorativních věnečků k Velikonocím. Kromě polystyrénového základu a ozdobné stuhy jsme ostatní prvky vlastnoručně vyrobili. Jako materiál pro zhotovení květinových doplňků jsme použili, budete se divit, především plata od vajec.
Z nich jsme nejprve vystříhali jednotlivé okvětní lístky, které jsme pak nabarvili a sestavili do jednotlivých květů a připojili, pomocí pájecí pistole, k věnečku.
Každý jsme dělali něco (vypadalo to u nás jako malá manufaktura) a tak lze říci, že jsme se všichni podíleli, každý svým dílem, na finálním výrobku. Protože nás nehonily žádné normy tak jsme mohli plně rozvinout naše výtvarné a estetické vlohy. Nakonec jsme byli všichni rádi, že se nám společné dílo podařilo. Výsledky naší práce jsme si pak pochválili, což samozřejmě zvedlo naši náladu a sebevědomí. Užili jsme si přitom i malý čajový dýchánek a o srandu nebylo také nouze. 
Nejzdařilejší z našich výtvorů věnujeme některým našim sponzorům jako malé poděkování za podporu našich aktivit.
Ostatně pohled na naše úsilí a výsledky naší práce dokládají i přiložené fotografie.


Ing. Pavel Březina

 
Navazující kurz pro pokročitelé cvičitele Rosky-listopad 2015
Pondělí, 21 prosinec 2015
V termínu od 8. do 10. Listopadu 2015 proběhl v Poděbradech další tentokrát navazující kurz pro cvičitele Rosky, kteří již absolvovali úvodní kurz v červnu nebo v říjnu. Školení opět probíhalo pod vedením fyzioterapeutů z RS centra Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.
Zúčastnili se cvičitelé z regionálních organizací Roska Brno, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kyjov, Ostrava, Pardubice, Praha, Uherské Hradiště a Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou v celkovém počtu 30 účastníků.
Tématem kurzu tentokrát bylo představení a vyzkoušení cvičení s různými pomůckami, které se dají s úspěchem využít nejen při rekondicích. Cvičili jsme s malým a velkým míčem, s gumami a s elastickými lany SM systému. Vyzkoušeli jsme si kruhový trénink v posilovně zaměřený na trénink svalů potřebných pro chůzi a také cvičení pro plosku nohy. V teoretické části byly probírány svaly tzv.“středu těla“, které jsou důležité pro správné držení těla, rovnováhu, ale i dobrou funkci pánevního dna a páteře. Nedílnou součástí byla také přednáška psychoterapeutky Renaty Malinové o sebevědomí.
Na závěr kurzu absolvovali účastníci praktické přezkoušení. Podle ohlasů zúčastněných i organizátorů měl kurz úspěch a vynasnažíme se proto i o jeho pokračování v roce 2016.
 
Fotografie naleznete v galerii.
 
Adventní rozjímání s Roskou 2015
Pondělí, 21 prosinec 2015
Je naší dlouholetou tradicí, že v adventním čase organizujeme setkání členů a přátel Rosky Česká Lípa. A tak jsme se opět po roce setkali, tentokrát v pondělí 14. prosince, v příjemném prostředí  Domu s pečovatelskou službou v Novém Boru.
 Na úvod našeho setkání přivítala naše předsedkyně paní Jaroslava Kudrnová vzácné, a právem mohu říci i stálé, hosty, kterými byli paní ing. Stanislava Silná (místostarostka Nového Boru), paní Bc. Jiřina Kubáňová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor) a pan Mgr. Daniel Nerad (ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor). Mezi nás zavítali i zástupci organizace Roska Liberec a přátelé z Jablonce nad Nisou.
Po té předsedkyně naší organizace krátce zhodnotila výsledky naší práce za tento rok a vyzdvihla zejména naše aktivity v podobě pravidelných cvičení, rekondičních pobytů, ergo a hypoterapie. Naše aktivity podporuje dlouhodobě řada sponzorů (mezi ně patří i město Nový Bor a Liberecký kraj), bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni aktivity v tomto rozsahu naplnit. Nepřímou podporou je i možnost využití prostor Domu s pečovatelskou službou pro naše schůzky a další aktivity.
Naši členové jsou proto vděčni za každou finanční i jinou pomoc.
Jménem města Nový Bor nás pozdravila paní místostarostka Ing. Silná, která vyzdvihla význam naší činnosti ve prospěch nemocných s roztroušenou sklerózou, stejně jako práci ostatních dobrovolnických organizací. Uvedla, že město hodlá i nadále naši smysluplnou činnost podporovat.
Krátce pohovořila o výsledcích rozhodujících investičních akcí, na kterých se finančně podílí město Nový Bor. V této souvislosti vyslovila omluvu občanům Nového Boru za určitá omezení spojená s rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikace v ulici B. Egermanna a seznámila nás i s vybranými investičními záměry města v příštím roce.
Paní Bc. Kubáňová nás seznámila s představou města o organizaci dotačních řízení v roce 2016. 
Pan ředitel Mgr. Nerad ocenil podporu města jím řízené organizaci, která umožňuje i významnou nepřímou pomoc a to nejen činnosti naší organizace.
Následovala zábavná část programu, na jehož úvodu vystoupili žáci a žákyně Základní umělecké školy v Novém Boru, kteří nám zahráli a zazpívali tradiční vánoční koledy. Nechyběla ani koleda „Půjdem spolu do Betléma“. Tímto navodili příjemnou vánoční atmosféru, kterou doprovázela adventní výzdoba sálu, vánoční cukroví a další dobroty vesměs z dílny členek naší organizace. V souvislosti s tím  musíme ocenit pomoc paní Marie Kulované, ředitelky ZUŠ, která takováto vystoupení v náš prospěch dlouhodobě umožňuje.
Rovněž i příběh o narození Ježíše v přednesu paní učitelky Jahodové a povídka od členky Rosky paní M. Hűbnerové, kterou presentovala paní Votrubová přispěly k předvánoční náladě.
Nechyběla ani obvyklá losovačka, kde nebylo o překvapení nouze. Předměty do tomboly dodaly členky naší organizace. V řadě případů se jednalo o výsledky jejich ruční práce. V této souvislosti nutno konstatovat, že byly zdařilé.
Na závěr našeho setkání proběhla volná zábava, při které jsme si ve skupinkách popovídali o tom co nám dobrého i zlého přinesl uplynulý rok a popřáli si něco štěstí, trochu pohody a samozřejmě i zdraví. Toto všechno a něco více přejeme našim příznivcům a donátorům.
 
Fotografie z akce naleznete v galerii. 

Ing. Pavel Březina

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 10 z 29