Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení

Česká LípaRoska Česká Lípa,
regionální organizace Unie Roska v ČR

(pobočka Nový Bor-Arnultovice)

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

MaRS 2017 v Novém Boru
V sobotu 4. března se naše organizace ROSKA Česká Lípa zapojila do 6. ročníku celostátního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS 2017), kterého se na území naší republiky zúčastnilo cca 15 regionálních organizací ROSKA. Tento 24 hodinový maraton byl organizován Nadačním fondem Impuls. Byl odstartován v pátek 3. března v Praze a postupně pokračoval v dalších místech naší republiky až do soboty 4. března.
Pomyslným mottem akce bylo „cvičením k radosti", kde jsme nejen sobě ale i široké veřejnosti chtěli přiblížit význam pravidelného cvičení a pohybových aktivit, které by měly, spolu s ostatními zásadami zdravého životního stylu, napomáhat k upevnění našeho zdraví.  

O pořádání této akce v našem regionu jsme veřejnost informovali především v místním tisku a formou letáčků.

Členové naší organizace a někteří rodinní příslušníci si přišli zacvičit do tělocvičny v Arnultovicích v Novém Boru. Cvičení se zúčastnilo na 30 účastníků, převážně z řad naší organizace.

Základem naší aktivity v rámci maratonu byl kruhový trénink, který probíhal v tělocvičně současně na 12 cvičebních stanovištích. Na každém stanovišti jsme absolvovali, pod vedením zkušených cvičitelek, vybrané sestavy cviků.

Např. cvičení s overbalem v sedě na židli, masáž páteře overbalem při vzpřímeném stoji u stěny, chůze pata špička mezi židlemi zaměřená na koordinaci pohybu a rovnováhu, posilování a protahování svalových partií pomocí gumových pruhů, cvičení na velkém míči, balanční ploše apod.

Někteří z nás si vyzkoušeli rovněž zátěžové testy na zařízení v přilehlém fitcentru.

K doplnění spotřebované energie připravily členky naší organizace malé občerstvení a samozřejmě jsme cvičení prokládali i přestávkami.

V průběhu maratonu jsme se také spojili telemostem s našimi přáteli z vybraných míst naší republiky, kde rovněž probíhala cvičení. Takto se spojila paní Karla Jínová např. s Prahou a dalšími.

Z naší akce jsme pořídili řadu fotografií, které, spolu s dalšími informacemi, zveřejníme na našem webu a také v místním tisku.

Závěrem chceme vyjádřit přesvědčení, že maraton nebyl jen samoúčelnou akcí, ale jistě přispěl i k povědomí veřejnosti o nás, našich problémech a možnostech. 

Ing. Pavel Březina

 

 
 
Pozvánka na přednášku
pozvánka.jpg
 
Poslání a cíle

Základním posláním naší organizace je pomáhat v českolipském regionu lidem s nelehkou roztroušenou sklerózou mozkomíšní (multiple sclerosis - dále jen roztroušená skleróza - RS). Cílem této podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidí s RS, a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti. Tato činnost je velice náročná a rozsáhlá a vyžaduje aktivní spolupráci se všemi ostatními souvisejícími subjekty. Musí být průběžná a soustavná a nelze ji časově ohraničit.

Jejím základem je vždy efektivní svépomoc postižených, kdy oni sami působí aktivně na svůj zdravotní stav. Náš rozsáhlý sociálně zdravotní program zahrnuje např. konkrétní ozdravné akce (rekondiční pobyty se zdravotním programem a rehabilitační cvičení), odborné přednášky či, poradenství. Realizujeme jej pro všechny lidi s RS z českolipského regionu bez ohledu na členství v naší organizaci.