Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení

Česká LípaRoska Česká Lípa,
regionální organizace Unie Roska v ČR

(pobočka Nový Bor-Arnultovice)

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

ZDRAVOTNÍ POBYT ROSKY, HEJNICE 9. 9. – 16. 9. 2017

Září, září, pěkný měsíc pro ozdravný pobyt klientů s nemocí roztroušená skleróza. Jako vždy se v areálu MCDO (Mezinárodní centrum duchovní obnovy) v Hejnicích sešlo 26 osob z regionálních spolků Roska Česká Lípa – Nový Bor a z Liberce.

Klienti se sjížděli do areálu auty (Liberec) a skupina z Nového Boru a České Lípy autobusem.  Milé a klidné místo kláštera a vedle stojící baziliky Nanebevstoupení Panny Marie nás opět přijalo do své náruče…po ubytování jsme se sešli u večeře a první seznámení s celotýdenním programem se ode­hrálo posléze ve velkém sále auly.

 Rádi jsme přivítali paní MUDr. Janu Machanderovou, která s námi prožila dva celé dny.

 

Přednášky zaměřila na životosprávu (detailně na hladinu cholesterolu v krvi):

 

Ø  Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi e do 5,00 mmol/l. Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/l je označována za zvýšenou. Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu by si měli všímat svého jídelníčku a upravit svůj životní styl. Se zvýšeným cholesterolem hrozí větší riziko vzniku srdečně – cévních onemocnění. Měli bychom znát svůj celkový cholesterol, ale také hladinu „hodného“ HDL a „zlého LDL“ cholesterolu v krvi. Proč…zvýšená hladina LDL cho­lesterolu způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří skle­rotické pláty.  Cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. Naopak HDL choles­terol  má obrannou funkci, krev zbavuje nadbytečného ch. a  metabolizuje jej do jater. Např. ke stravě: cholesterol se váže na bílkoviny – proteiny.  Takže strava ovlivňuje výšku ch. v krvi. Je dobré dbát na doporučení lékaře k zařazení diety pro snížení cholesterolu. (Potra­viny potřebné ke snížení cholesterolu – česnek, luštěniny, hlíva ústřičná, lněné semeno, ja­blka…) Dále je doporučeno při stravování – věnovat pozornost přípravě potravin, pomalu jíst, věnovat více pozornosti výběru potravin).

Tři základní věci:

Ø  omezit příjem potravin

Ø  více pohybu

Ø  omezit nadváhu

Další společné hodiny paní doktorka věnovala zdravotnímu cvičení a to na bázi tradiční čínské medi­cíny, cvičení Čchi –kung.  Cvičení je jedno z léčebných metod, při kterém se pracuje s tělem, myslí a duší. Bez přílišného úsilí posiluje a podporuje zdraví a psychický stav jedince.  V našem případě jsme cvičili sestavu“ 8 kusů brokátu“ a orgánovou sestavu, vleže na podložkách, hůře pohybliví cvičenci na židli. Toto cvičení je zaměřeno na konkrétní orgánové dráhy (játra, srdce, plíce, ledviny a slezina) – jejich oživení a zprůchodnění – dopomáhá k lepšímu zdraví, pohyblivosti a celkové vita­litě. Neméně prospěšné bylo cvičení pouze pro ruce – prstový Čchi – kung – čínské počty.. Učili jsme se tato krátká prstová cvičení, které působí preventivně a mohou zmírnit zdravotní potíže při chro­nických onemocněních, což roztroušená skleróza je. Zlepšuje se obratnost prstů, procvičuje paměť a koncentrace.

 

Večer v aule:

 

Již tradičně se setkáváme o sobotním či nedělním večeru s panem farářem (páter Mgr. Pavel Andrš byl v Itálii ),  tak požádal o zastoupení děkana Víta Audyho (římskokatolická farnost Frýdlant v Č.) Děkan Audy nám poutavou formou přiblížil výklad života patriarchy Abraháma ze Starého zákona. Abrahám je nazývám papežem Františkem „otcem víry“.    Abrahám žil v Izraeli v bohatství bez dě­dice. Hospodin mu přislíbil, pakliže s ním uzavře smlouvu a odejde do chudé země – požehnáním v podobě syna. Odešel do Egypta se svým majetkem a celou rodinou. S první ženou Sárou dědice neměl.  V Egyptě propukl hlad. (Tzn., že být na místě, kde ho chce mít Bůh, neznamená být bez pro­blémů, bez těžkostí a utrpení.  To platí pro věřící i dnes).  Aby Abrahám neživořil, prohlásil ženu Sáru za svou sestru a byl přijat do faraónova domu plného bohatství.   Faraón si vzal Sáru do svého harému.  Později na podvod přišel a vyhostil Abraháma z Egypta. Byla to velká zkouška Abrahámovy víry – opustil své místo bez Boží výzvy, zapřel svou ženu a pomáhal si lží. Příběh pokračuje a Abrahám se dočká od druhé ženy Hogar syna, jménem Izmael, tedy toho, co slíbil Hospodin. Stal se mužem poslušné víry. Závěr příběhu končí tím, že prokázat velkou víru v jednom okamžiku neznamená, že ji automaticky budeme prokazovat i nadále.

Další dny probíhaly podle předem připraveného programu. Program byl vždy upřesněn na celý den Vedoucími rekondice Jarkou Kudrnovou a Karlou Jínovou ve spolupráci s libereckou skupinou. 

 

Zdravotní cvičení v kostce:

 

Ø  (základ ozdravných obytů pro klienty s roztroušenou sklerózou)

Ø  cvičitelky sociální rehabilitace  - Jiřina, Míla, Eva a Ilona – se podle daného rozpisu střídaly v dopoledních či odpoledních blocích cvičení v délce hodiny a půl. Středisko MCDO nám umožnilo cvičit na chodbě před pokoji na židli, pro hůře pohyblivé klienty ideální. Lépe po­hybliví klienti se pohybu věnovali ve velké aule – na podložkách. Klienti se učí a prakticky prožívají vědomě řízený pohyb s dechem a pozorností na probíhající cvik či sestavu cviků. Je roky ověřeno, že jednoduché průpravné cviky jsou základem pro každodenní život s RS. Dále jsou to důležité cviky pro posílení pánevního dna, hluboký stabilizační svalový systém, posílení rovnováhy (zvláště při RS), akupresurní techniky, následné uvolnění v relaxaci a v neposlední řadě systematické zařazení malých sestav cviků – koncentrace, trénování mozku. Důraz byl kladen na prostorové vnímání. Zařazeny byly poklepové masáže DO IN (sám sebe). Tyto postupy a techniky jsou nabízeny tak, aby si cvičenci pro udržení dobrého zdravotního stavu odnesli instruktážní nabídku domů a případně si dovedli poradit při atace (zhoršený zdravotní stav při RS). Do celodenního programu jsou přidány ranní roz­cvičky, v atriu či uvnitř budovy a ranní malé procházky v okolí Centra. ( Jiřina Sedláková, Miluše Kučerová – Liberec, Ilona Olžbutová, Eva Kopečková – Č. Lípa – Nový Bor)

  

Další z dopoledních přednášek byla na téma:

Životospráva, výživa pro postižené roztroušenou sklerózou“

Ø  použito z přednášky MUDr. Václavy Kunové, z roku 2007, určeno pro Sdružení mladých sklero­tiků, formou dotazů a odpovědí

Ø  praktické aspekty výživy při RS

Ø  o atace a důsledku léčby

Ø  o cukrovce II. stupně

Ø  o stravě s nižším glykemickým indexem (GI)

Doporučení vybírat potraviny s nižším glykemickým indexem (GI), méně než 100. (Celozrnné pečivo, ovesné vločky, sýry typu Lučiny, jogurty s probiokulturou, kefíry, ryby (omega 3 nenasyc.mastné kys.), zeleninu, ořechy. Ne: bílé pečivo, corn flaces, kukuřici, racio chlebíčky – vše obsahuje sachridy. Pohlí­dat spotřebu masa (tuky). Hladinu krevního cukru o hodnotě 4,5 -  zvyšuje bílá mouka nebo sladkosti. Hrozí hypoglykemie (stav, kdy hladina krevního cukru v krvi lesá pod dolní hranici normy tj. 3,5 – 3,3 mmol/l.) Upozornění pro RS, při léčbě cortikoidy hrozí osteoporóza a cukrovka. Správně je jíst zdravě: 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Je dobré nakombinovat si potraviny na celý den).       (Zpracovaly: Milena Čechová, Běla Brožovská)

 

Poslední přednáška v pořadí na téma:

„Mír, láska a uzdravení“

Pasáže a četba z knihy amerického lékaře Bernieho S. Siegela, který se zabývá specifickou formou individuální a skupinové terapie.  Založil  ECap – specifickou formu pro pacienty, která je založena na  láskyplné, bezpečné a terapeutické konfrontaci, která umožňuje osobní změnu a vlastní uzdra­vovací potenciál.  Ve své knize navrhoval, aby si čtenáři položili pět otázek o své nemoci. Otázky byly zpracovány pro tento pobyt a klienti je obdrželi k osobnímu posouzení.  (1. Chcete žít do sta let?, 2. Co se přihodilo v období jednoho až dvou let před vaší nemocí?, 3.  Proč potřebujete svou nemoc a jaký vám z ní plyne prospěch?  4.  Co pro vás nemoc znamená?, 5.  Popište svou chorobu a co proží­váte.)                                                                                                           (Připravila Olžbutová Ilona)

Přednáška byla doplněna videem z knihovny Unie Roska pod názvem „Brána k životu“,  která  obsa­hovala soubor informací o možnostech a úrovni současné léčby roztroušené sklerózy a kvality ži­vota klientů s multiple sclerosis.  (Příběhy čtyř pacientů s RS :   Ivana Rosová - cvičitelka, práce ve výborové radě Unie Roska a redaktorské radě časopisu Roska,  Petr Bérák – fotografuje a dodává materiál  Unii, Iveta Pilařová – keramické práce, kalendář Unie Roska a hlavně Ing. Jaroslav Zika – zakladatel Unie Roska v ČR, navázal spolupráci s mezinárodním společenstvím  sclerosis multiple MSIF (mezinárodní federace RS), a EMSP (Evropská platforma RS). Jarda Zika vždy usiloval o to, aby péče o lidi s RS byla kvalitnější a přispěla k důstojnému a plnohodnotnému životu. ) Odborní ga­ranti CD -  MUDr. Eva Havrdová CSc., neurolog – podstata nemoci RS a současná léčba, RnDr. Ka­mila Řasová – fyzioterapie u RS, důraz na psychologickou pomoc pro RS.)

 (Zajistila:  Karla Jínová, Česká Lípa)

 

 

                                                         Arteterapie – výtvarno:

Na ozdravných akcích vždy zařazujeme výtvarné hodiny (arteterapie je léčebný postup), které velmi

pomáhají svým projevem. Arteterapie- jako hlavní prostředek ovlivňuje lidskou   psychiku a mezi­lidské vztahy.  Jde vždy o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Výtvarnice Sofie přichystala a navrhla výrobu vánočních přání. Náměty měla připravené, také výtvarný postup, takže se každý po­nořil do svých představ o vánočních motivech. Materíál – barevné papíry, tvrdé kartonky, razítka s vánočními motivy, lepidlo, nůžky… a nápad. Předchozí výtvarné chvíle pro změnu zajistila Karla, která předložila mandalové předlohy, námět si každý vybral dle svého a za pomoci pastelek trénoval své umělecké myšlení. ( Mandaly se používají v psychoterapii, jako relaxační pomůcka a doplněk k tradiční léčbě.) Skvělé naše výrobky vždy vystavíme a nabídneme k nahlédnutí ostatním.

Večery jsou na dobrovolné bázi, přichystané jsou společenské hry (nejvíce byly v kurzu puzzle ), dále byly k nahlédnutí malé prezentace - vynikající víkendový pobyt na ranči Království u Šluknova (23. – 25. června 2017) týkající se lekcí  hipoterapie. Vedle jízdy na koních, klienti absolvovali výlet „kočá­rem“ na zámek ve Šluknově.  Tento kurz zajistila místopředsedkyně Rosky Česká Lípa – Nový Bor Zofia Doškářová. Dále se prezentoval fotkami z léčení v Jánských Lázní Ludva Hlavačík (za velké podpory ženy Jiřky) a také celý hejnický pobyt fotograficky zdokumentoval.  Karla Jínová promítla USA film s problematikou RS s názvem „Čas lásky a naděje“.

Závěrečný společenský večer byl připraven na téma “Podzimní příroda“.  Večer to byl klidný, protože hudba A. Vivaldiho a sonáta „Podzim“ z cyklu houslových koncertů „Čtvero ročních dob“ správnou podzimní atmosféru navodila.  Večer vyvrcholil sportovním kláním ve čtyřech disciplínách (hod míč­kem na terč, kuželkování, hod kroužkem na cíl, hod do suché držky). Vítězové:  Běla – zlato, Vlado – stříbro, Jaruška Kudrnová – bronz. Večer moderovaly: Karla a Ilona, bohatou tombolu přichystaly: Běla a Milena.

Byli jsme obdarováni brožurou Střípky ze sklářské historie, autora Jana Vobra (skláře, pedagoga, ilustrátora) z Nového Boru (komiks).  S věnováním autora zajistil Ing. Josef Starosta z Nového Boru.

Týden v Centru byl neobvykle nabitý. Než jsme se navrátili domů, tak jsme měli možnost zúčastnit se Mezinárodní výstavy jiřinek, která v MCDO probíhala 15. – 17. září 2017. Výstavě předcházela sou­těž zahradnických škol v aranžování květin. ( Aranžmá v bodech – vázání kytice, přízdoba bedýnky, tajná práce, štafle trochu jinak…)  Krása, barvy, umění aranžérů.  Na zahájení výstavy jsme byli pozváni p. ředitelkou Petrou Šiklovou do atria MCDO, kterou oficiálně uvedl náměstek libereckého hejtmana Petr Tulpa z rezortu školství, mládeže a tělovýchovy.

Za pěkný průběh celého ozdravného pobytu v Hejnicích patří veliký dík předsedkyni Rosky z České Lípy – Nového Boru, paní Jaroslavě Kudrnové a účetní paní Karle Jínové, bez jejich úsilí by ozdravný pobyt ne­byl to „pravé medové“ … Děkujeme.

Závěrem se patří poděkovat:   MCDO Hejnice (P. Šiklové a dalšímu personálu),  - Libereckému kraji, městu Nový Bor, České Lípě, Cvikovu, Stráži pod Ralskem, České Kamenici, obci Skalice u Č.L. za finanční podporu.  Děkujeme.

Zpracovala: Olžbutová Ilona

 

hejnice 1.jpg

 

 

 
VÝPRAVA DO POLSKA

KARPACZ V sobotu 23. 9. 2017 došlo k prvnímu osobnímu setkání zástupců naší a polské organizace. Celý den prožitý v krásném prostředí letoviska KARPACZ nebyl jen příležitostí k seznámení se s polskou organizací, ale i šancí naplánovat možné budoucí aktivity.

Poznávání nových přátel a navazování kontaktů je důležité pro každého člověka a nejinak je tomu i u nás eRSkářů.

Místopředsedkyně naší českolipské Rosky Zofie Doškářová se jako vedoucí zúčastnila Česko-polského  pobytového tábora, na kterém děti z Nového Boru a Jelení Hory prožily týden zábavy i poznávání sklářské minulosti a současnosti.

Slovo dalo slovo a táborové přátelství umožnilo navázat kontakt se Spolkem nemocných RS v Jelení Hoře (Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze).

Od prvního okamžiku bylo jasné, že nepůjde pouze o kontakt formální a okamžitě začaly vznikat návrhy na osobní setkání i plány do budoucna.

Zapojili jsme též centrálu Unie Roska a 23. 9. 2017 se vypravili do Polska, neboť právě v tento den se v letovisku Karpacz konal pobytový víkend členů polské organizace.

Českou stranu zastupovala paní Zofia Doškářová a místopředseda VR Unie Roska,  z.s.  paní Jiřina Landová,  polskou pak předsedkyně spolku paní Ligia Jamer, ale i další členové.

Přivítání i program celého dne se vyznačoval vřelostí i pohodou, na vnímali jsme historii i současnost spolku, polsko-česko-anglicky pohovořili se členy, součástí byl i výlet do Svatyně Wang, tradiční polské pohoštění a odpolední káva v Hotelu Golebiewski.

I přestože jsme se částečně dotkli zkušeností pacienta v Čechách i Polsku, neboť Poláci se aktivně zajímali o naše léčebné procesy, tak těžištěm celého dne byla zejména diskuse o tom, jak fungují obě organizace, jaká je filozofie a jaké společné aktivity bychom mohli realizovat.

Polský spolek není příliš zaměřen, například, na legislativní problematiku (tento aspekt pokrývá organizace o stupeň vyšší), aktivity mají orientovány do každodenní pomoci pacientům a jejich podpoře v běžném životě.

Styčné body s naší českolipskou Roskou tedy naskakovaly okamžitě, obě organizace májí velmi podobné cíle, avšak skvělá byla i přítomnost místopředsedkyně naší velké Rosky, neboť tato problematika má vždy jen jedno hlavní poslaní, tedy podporu mám pacientům s RS.

Samozřejmě, že bychom rádi touto cestou poděkovali Polským přátelům a zejména paní předsedkyni Ligii Jamar a těšíme na další společné aktivity a setkání. První proběhne již 6. 10. 2017 na konferenci v Olomouci.

Ladislav Hlavinka

karpacz_2.jpg

 

 

karpacz_1.jpg

  

 

 

 
Víkendový pobyt v Království

 Naše organizace ROSKA Česká Lípa organizuje každoročně pro členy několik kursů hipoterapie.

Tentokrát zorganizovala naše místopředsedkyně paní Zofia Doškářová víkendový pobyt na Ranči Království u Šluknova a to ve dnech 23.-25. června.

Ubytování a stravování jsme měli zajištěno v Country klubu Na konírně v jehož sousedství se nacházejí stáje „našich“ koní a poblíž je i parkurové závodiště, kde jsme jezdili pod dohledem zkušených instruktorů.

V pátek, po ubytování a krátkém relaxuj, jsme absolvovali první lekci hipoterapie, kde jsme si zkusili i některé cviky za jízdy na koních. Udržet při tom rovnováhu je dost náročné.

Po dobré večeři jsme se zúčastnili přednášky na téma „Kůň jako přítel člověka“, kterou pro nás připravila slečna Veronika Caklová (jinak velká milovnice koní). Poutavou formou nás nejprve seznámila s historickým vývojem koní od primitivních po dnešní vyšlechtěné druhy. Zvláště vyzdvihla impozantní postavení anglických a arabských plnokrevníků.  Součástí přednášky byla i ukázka základních prvků patřících k vybavení koně a jezdců vč. ukázky pomůcek na čištění koní.

Jádro přednášky pak tvořily informace o cestě slečny Caklové, kdy se vydala sama se svým koněm napříč republikou a na Slovensko, kde tříměsíční putování ukončila ve Vysokých Tatrách. Při svém „výletě“, který čítal cca 1300 km, se setkala vesměs s hodnými lidmi, kteří jí ochotně poskytli potřebnou pomoc (většinou to byli koňáci). Své vyprávění doplnila řadou fotografií. V této souvislosti nám nezbylo, vedle poděkování, než ocenit její odhodlání a odvahu.

V sobotu jsme, vedle jízdy na koních, absolvovali ještě výlet „kočárem“ na zámek ve Šluknově, kde jsme využili krátké pauzy k prohlídce zámeckého parku a malému občerstvení.

Večer jsme si zpestřili hraním společenských her a taky různým klábosením. Přitom jsme poslouchali country hudbu, což přispělo k dobré náladě.

V neděli dopoledne jsme absolvovali poslední lekci hipoterapie s tím, že jsme náš pobyt v Království ukončili obědem a následoval návrat do našich domovů.

 

V závěrečném hodnocení jsme ocenili práci paní Doškářové na přípravě a realizaci programu našeho pobytu. Byl to pro nás všechny netradiční zážitek.  Poděkování patří personálu restaurace a ubytovny Country klubu, paní Mgr. Pucholtové (se kterou dlouhodobě spolupracujeme) a samozřejmě všem koňákům (děvčatům), kteří se o nás pečlivě starali.

V této souvislosti se sluší poděkovat i společnostem Lasvit  a Gold Bohemia-Doškář, kteří nám poskytli finanční podporu.

Pobyt byl pro nás velmi přínosný a inspirativní a tak se budeme těšit na obdobnou akci někdy v budoucnu.   

Ing. Pavel Březina

 kralovstvi_1.jpgkralovstvi_2.jpg

 

 

 

 
Hipoterapie: víkendový pobyt

Termín: pátek 23.6. – neděle 25.6. 2017

Hlavní vedoucíZofia Doškářová

Místo: Ranč Království u Šluknova   

Stravování: Plná penze         
 

Program:

pátek 23.6.            

 • 15:00   ubytování
 • 15:30   jízda na koni
 • 18:00   večeře
 • 19:00   přednáška lektorky a promítání na téma koně
sobota 24.6. 
 • 08:00   snídaně
 • 09:00   jízda na koni
 • 12:00   oběd
 • 13:00   jízda kočárem krásnou krajinou až na Šluknovský zámek
 • 18:00   večeře
 • 19:00   společenský večer při muzice
neděle 25.6.
 • 08:00   snídaně
 • 09:00   jízda na koni
 • 12:00   oběd
 • 13:00   odjezd domů
ranc.jpg
 
 
Českolipský den sociálních služeb představil zajímavou nabídku

Přes dvacet poskytovatelů sociálních služeb z celého Libereckého kraje 4. května přijelo do Penzionu s pečovatelskou službou v České Lípě, aby v rámci Dne sociálních služeb představilo svoji nabídku. Setkání pro odbornou i širokou veřejnost opakovaně uspořádala příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy.

„Velmi si vážím práce v sociálních službách. Je to namáhavá a zodpovědná činnost, a proto by měla být lépe finančně ohodnocená. Město se už od loňského roku snaží změnit podmínky pro regionální sociální služby, a tak na ně myslelo i v rozpočtu na rok 2017,“ říká starostka Romana Žatecká.

Návštěvníci akce se dozvěděli, jaké služby klientům nabízí například liberecký Rytmus, humanitární organizace ADRA, Farní charita Česká Lípa, IZZ chráněná dílna nebo jak funguje tzv. zrcadlová pomoc. „Jsem ráda, že jsme se tu opět sešli s dalšími poskytovateli sociálních služeb a že si můžeme vyměnit zkušenosti a říci si, jaké novinky tu od loňska máme,“ uvádí Helena Holanová, vedoucí Domova pro seniory LADA.

Mezi dvacítkou vystavovatelů tu byla i organizace ROSKA, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. „Pořádáme pravidelné ozdravné rekondiční pobyty, týdenní rehabilitační cvičení, měsíční ergoterapie a letní hipoterapie v Království u Cvikova. Vydáváme i svůj internetový časopis,“ vypočítává aktivity organizace její hospodářka Karla Jínová. „Některé pacienty brní ruce, jiní špatně vidí, já jsem hlavně zvracela. Absolvovala jsem různá vyšetření, ale definitivní diagnózu roztroušené sklerózy mi před dvěma lety potvrdila až magnetická rezonance. Dnes je můj zdravotní stav stabilizovaný, dávám si pravidelně injekce. Někomu pomůže biologická léčba, jinému pobyt v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích, kam jezdí i vozíčkáři,“ svěřuje se Soňa Jablonská, členka českolipské ROSKY.

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie najdete kliknutím na následující odkaz:

https://www.facebook.com/pg/ceskalipa.mesto/photos/?tab=album&album_id=1341856625909099

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 21 - 25 z 26