Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení

Česká LípaRoska Česká Lípa,
regionální organizace Unie Roska v ČR

(pobočka Nový Bor-Arnultovice)

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

ROSKIÁDA 2021 - POZVÁNKA


Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.

vás zve na


                        


4.

 

 

Roskiádu

  

sportovní hry pacientů s roztroušenou sklerózou
 

17. 9. – 19. 9. 2021

ve Sportovním centru Nymburk

  

Roskiáda_časový_program 

Roskiáda_propozice 

 
Časopis iRoska 03_2020

Přinášíme odkaz na časopis iRoska

 ČASOPIS_ZDE

 
Volební schůze Rosky Česká Lípa

 pondělí 16. června jsme se sešli, po více jak jeden a půl roce, kdy byla naše činnost  paralyzována v důsledku pandemie. Schůzka se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou v Novém Boru.

Místopředsedkyně Zofia Doškářová úvodem přivítala přítomné a uvedla, že nosným programem schůze bude volba nového výboru v důsledku vypršení mandátu. Omluvila nepřítomnost předsedkyně paní Jaroslavy Kudrnové, která, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu oznámila, že nehodlá svůj mandát obhajovat.

Paní místopředsedkyně ocenila dlouholeté zásluhy paní Kudrnové, která stála v čele naší organizace od jejího založení v roce 1992. Díky ní byly naše činnost a aktivity trvale na vysoké úrovni. Připraveno bylo poděkování formou kytice a diplomu, které jí byly předány po skončení schůze v jejím domově. Poděkovala za práci též paní Karle Jínové. Dále uvítala mezi námi nové členy paní Kubáňovou, paní Szittyayovou a pana Hlavinku.

Po té se ujala režie volby paní Karla Jínová. Nejprve podala zprávu o činnosti a aktivitách naší organizace od roku 2016 a zprávu o hospodaření za toto období. Dále navrhla členy návrhové a volební komise. Její zprávu a návrh plénum jednohlasně schválilo.

Následovala volba nového výboru s tím, že navrženi byli paní Zofia Doškářová, paní Karla Jínová, pan Ladislav Hlavinka a paní Jana Szittyayová. Navržené kandidáty pak plénum jednoznačně schválilo.  Tito pak zvolili ze svého středu novou předsedkyni,  paní Zofii Doškářovou. Přítomní byli dále seznámeni s dělbou práce a kompetencemi jednotlivých členů výboru.

 Přítomní vyjádřili novému výboru podporu a popřáli hodně štěstí a úspěchů v práci.

Závěrem ještě paní Jínová podala informace o zajištění dvou víkendových pobytů v Hejnicích v září a říjnu.


Paní Doškářová předala kytici a přání pevného zdraví paní Balášové u příležitosti jejích 80. let.

Pavel Březina 

 
Časopis iROSKA 03 2018 a 04 2018
Jsme velmi rádi, že můžeme přinášet elektronickou podobu časopisu iROSKA.
Dodatečně jsou k dispozici čísla z druhého pololetí roku 2018. 
 
 
hlavička_0318.jpg
 
hlavička 04 2018.jpg
 
ZAKONČENÍ XI. ROČNÍKU KAMPANĚ „SYMFONIA SERC“ ZA ÚČASTI ZÁSTUPKYNĚ UNIE ROSKA

Z pověření výkonného výboru Unie ROSKA v ČR se paní Zofia Doškářová  zúčastnila dne 30. září slavnostního zasedání k závěrům a vyhodnocení kampaně „SyMfonia serc“ za rok 2018, které se konalo ve Varšavě.

Vedle pořádajícího Polska a naší Unie byl zastoupen i Slovenský svaz sclerosis multiplex.

Program zasedání připravila a zastřešila nezisková organizace „Polskie Towarzystwo Stvardnenia Rozsianiego“ (PTSR) mající v Polsku obdobné postavení jako naše Unie Roska. Má významné místo v procesu zlepšování kvality života osob postižených RS. Poskytuje m.j. součinnost a pomoc (vč. právní) při zajišťování dostupné a komplexní zdravotnické péče postiženým osobám tak, aby tyto mohly být nadále rovnoprávnými členy společnosti a žít, pokud možno, plnohodnotným životem.

PTSR representuje polské občany s RS nejen uvnitř Polska ale i na mezinárodním fóru.

„Symfonia serc“ (v rámci programu Gali) je celostátní kampaní, kterou tvoří soubor různých aktivit zaměřených na problémy osob s RS, jejich rodiny a přátele.

Před zahájením oficiálního programu se sešli zástupci PTSR, Unie Roska v ČR a  Slovenského svazu sclerosis multiplex na pracovním obědě. Přitom se probíraly zejména poznatky z činnosti jednotlivých národních organizací a možnosti další spolupráce.

Hlavní program k zakončení kampaně probíhal v příjemném (a dá se říci i luxusním) prostředí Královského zámku ve Varšavě.

Jednání otevřel a dále moderoval herec Robert Gonera, který všechny účastníky srdečně přivítal a popřál příjemné zažití večera.

Posléze vystoupil pan Tomasz Połeć, předseda Rady Głownej PTSR, který pozdravil přítomné jménem Rady a oficielně tak zahájil program galavečera. Přitom krátce zrekapituloval hlavní cíle a vyhodnotil současně i přínosy kampaně „Symfonia serc“.

Následoval zlatý hřeb programu, při kterém byly předány tituly, ocenění a poděkování jednotlivcům, organizacím a významným donátorům, kteří se v hodnoceném období nejvíce svou prací a různými aktivitami podíleli na úspěchu kampaně.

Titul „Człowiek Wielkiego Serca“ za rok 2018 udělila RG PTSR panu Jerzymu Szreinerovi za péči o manželku s onemocněním RS. Tento titul se uděluje letos poprvé.

Titulem „Ambasador SM“ bylo dále oceněno 20 osob a institucí mající zásluhy o popularizaci vědomostí týkajících se problematiky RS a pomoc osobám s tímto onemocněním. Mezi jinými byla takto oceněna i naše Unie Roska v ČR za výsledky práce na úrovni centra i v regionech. Toto ocenění za nás ve Varšavě převzala paní Zofia Doškářová, která, při této příležitosti, poděkovala organizátorům za milé přijetí a ocenění práce naší Unie. Mezi oceněnými byli dále zastoupeni lékaři, umělci, starostové a další.

Na závěr ještě obdrželo speciální poděkování „Serca Serc“ celkem 14 vybraných fyzických osob a institucí vč. donátorů a propagátorů, kteří se rovněž podíleli na úspěchu kampaně „Symfonia serc“ v roce 2018.

Po tomto ceremoniálu vystoupila paní Gaba Kulka s kulturním programem, kdy účastníkům zahrála na klavír a zazpívala několik písní.

Galavečer uzavřel pan Tomasz Połeć, předseda Rady Głownej PTSR, který se s účastníky rozloučil, poděkoval za jejich účast a popřál všem úspěchy v další práci a samozřejmě i pevné zdraví.

Paní Zofia Doškářová tímto děkuje výboru Unie Roska v ČR za důvěru a příležitost representovat Unii a ČR v Polsku a organizátorům akce za milé přijetí, dokonalý servis a vytvoření přátelské atmosféry, které u ní zanechají jistě jen dobré vzpomínky. Jako přínosné a inspirativní hodnotí i poznatky získané při vzájemné výměně informací mezi účastníky.

Mně nezbývá než poděkovat paní Zofii Doškářové za poskytnuté informace a pomoc při zpracování tohoto článku.

Ing. Pavel Březina

w1.jpg

 

w3.jpg

w2.jpg

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 5 z 29